Föreläsning och Bokrelease med Ulrica Norberg

(bok ingår i priset)

Yoga Games arrangerar en föreläsning med Ulrica Norberg med sin senaste bokrelease Nyfiken. Det blir en 45 min föreläsning om boken, dessutom får du boken hemskickat till dig

Dag : 27 maj

Tid: 19:00-20:00

Pris 300 kr inkl bok hemskickat

Föreläsningen sker via Zoom

Om boken/Föreläsningen

En icke tränad nyfikenhet är som en Ferrari utan kompetent förare. Den bara kör tills den kraschar. Den liknelsen drar Ulrica Norberg i sin nya bok NYFIKEN – Väck ditt inre geni (Bazar Förlag 2021).  Men om man tränar sin nyfikenhet rätt ger det starkare mentala muskler samt ökad glädje, fokus och koncentration.
Detta och om  hur yoga och meditationsutövande påverkar nyfikenhet och tvärtom, belyser Ulrica i sin föreläsning för YOGAGAMES den 27 maj kl 19. 

Hur viktig är nyfikenhet egentligen för oss människor? Finns det kopplingar mellan framgång och nyfikenhet? Hur visar den sig? Kan man träna upp en klok nyfikenhet? Hur gör man det? Kan nyfikenhet tillämpas som medicin vid psykisk ohälsa? Hur ser forskning tillika yogafilosofin på detta begrepp? Hur kan nyfikenhet motverka stress, demens, ångest och inflammation? Hur kan nyfikenhet påverka din meditation och yogapraktik? Hur kommer det sig atten tränad nyfikenhet kan öka lycka, innovation och självkänsla?

.

Nyfikenhet länkas till våra sinnen för genom dem kan vårt medvetande hämta information, minnas och processa olika data. Sinnet är som en muskel som blir starkare av att vi regelbundet tränar våra sinnen, tillika vilar dem. Att ställa frågor och söka efter svar är som att ge hjärnan massage och motverkar sinneströtthet genom att flera sinnen används samtidigt och att vi brukar dem på olika sätt.
När du blir nyfiken på något leds sinnet in i förväntan vilket är som ett undertryck dit nya tankar sugs in. När nya idéer uppstår känner du igen dem för de står i relation till frågorna du har ställt. Om din nyfikenhet inte är påslagen kommer många idéer att gå dig förbi då inte sinnet är förberett att känna igen eller uppmärksamma dem.

Kutuka är ordet på sanskrit för nyfikenhet och både inom yogans filosofi och modern hjärnforskning har man kommit till samma slutsats nämligen att nyfikenhet är lika viktigt för hjärnan som fysisk träning är för kroppen.
Yogisk filosofi hävdar även att vi som yogis inte kommer att lyckas i vårt strävande efter balans, och heller inte kunna nå vår sanna potential om vi brister i att vara nyfiken samt kommer fram till sätt som vi kan använda den på kloka sätt.