Presenters - Malmö October 25-27


Wivi-Anne Nyberg

 

Wivi-Anne Nyberg, Helsingborg

Yogaläraren med passion för ett balanserat liv

Wivi-Anne har ett genuint intresse för människor och deras resa i livet alltid med hälsa och välmående i fokus.  Hennes egen resa in i yogans värld fick sin början när hon mitt i livet och med karriären som VD började känna värk i kroppen efter år med högt stresspåslag. Yogan fick henne att stanna upp, lyssna inåt och vara mer sann mot sig själv. Yogan bidrog även till att hennes smärta eliminerades. Därav blev yogan hennes stora passion och följeslagare. 

Wivi-Anne har därefter utbildat sig för en rad olika lärare inom yoga - i huvudsak inom Hatha och Anusara yoga. Efter att ha kompletterat sin palett av kunskap med utbildning inom ayurvedan, fann hon helheten i synergin mellan de båda uråldriga syskonlärorna - yoga och ayurveda. Utifrån detta har hon skapat Ayur Yoga, vilket är en yogaform där yogan och ayurvedan kombineras med syfte till att lära oss att leda oss själva utifrån vårt hjärta - oavsett om du är läraren på yogamattan längst fram eller yogin som följer guidningen. Att balanserat möta dig själv på mattan, i andetaget, med rörelsen och elementens karaktärsdrag som inslag. Ayur Yoga är också en internationellt certifierad yogalärarutbildning som Wivi-Anne är skaparen till.

Med sina dryga 15 år som yogalärare har Wivi-Anne vunnit stor popularitet genom sitt sätt att  undervisa som bygger på autencitet, värme och livsglädje med en välkomnande familjekänsla närvarande.

Wivi-Anne bor och lever i Helsingborg, där hon tillsammans med sin kollega skapat ett yogacenter som utöver yogan arbetar med HR och holistisk hälsa, HelhetsAkademin. 

www.helhetsakademin.se/teamet/WiviAnneNyberg/ 

Instagram: @wiviannenyberg


Malmö October 25-27

Go to program Malmö October 25-27 >

Saturday

12:30 : Ayurveda - ett liv i hälsa och harmoni (Studio 5)

Ayurvedan utgår från naturen och dess fem element - luft, rymd, eld, vatten och jord. Människan är en del av naturen och bär därav elementens egenskaper och karaktärsdrag. Du och jag - varje individ - bär sin unika skonstitution och utifrån den har vi olika förutsättningar och behov.

Optimal hälsa uppnår vi när vi är i balans - i kropp, sinne, tankar och känslor. När balansen störs uppstår obalans, vilket i sin tur på sikt kan leda till sjukdom. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig, själslig eller en kombination av dessa. Vi söker därav återfinna balans för att kunna leva ett liv fritt från sjukdom - i harmoni med högt välmående som följd.

En föreläsning som ger dig förståelse för ayurvedans grunder och som inspirerar dig till att finna dina vägar till en god dygnsrytm, en balanserad livscykel inkluderande hälsosamma råd att ta med dig. Möjligheten finns inom räckhåll till ett liv i balans med harmoni och högt välmående som följd.

Wivi-Anne har flera års erfarenhet som ayurvedisk terapeut, både inom massage och hälsorådgivning. Hon är utbildad i Sverige med fördjupad diplomering i Indien.

 

18:00 : Fascia - en fascinerande väv som håller dig uppe (Studio 5)

Vi har länge trott att det är skelettet som håller oss upprätta och att fascian (bindväven) omsluter i huvudsak våra muskler och muskelfibrer. Idag vet vi att bindväven är kroppens största organ. Bindväven omsluter i princip allt.

Denna tunna spindelvävsliknande hinna är som en matris som ger stadga och håller samman muskler, ben, vävnader och organ i kroppen. Vetskapen om detta ger oss förståelse för hur bindväven leder kommunikation med alla kroppens delar och inre organ. Därmed påverkas bindväven av hur vi tänker, vad vi äter, känner, hur vi rör oss och så vidare. Denna vävnad är starkt sensorisk med ett behov av att både vara stark och flexibel, för att kunna verka som bäst för människans hälsa och välbefinnande.

Kom - lyssna, lär och upplev din bindväv på ett annat sätt.

 

Sunday

16:00 : Livets Pussel (Studio 5)

Hur får du ihop ditt livspussel?

Har du de verktyg du behöver för att ditt liv ska kännas härlig, levande och balanserat? Hälsovision - ett sätt att skapa målbilder och visioner om ditt liv och din hälsa.

Nyckelordet är för denna föreläsning är balans och hur att vara i balans skapar ett välmående med hög hälsa som resultat. En workshop som gärna hålls interaktiv där du som deltagare genom djupare förståelse för var du befinner dig i livet, ser vad som är i balanserat önskat läge och vad som inte är det. Du utgår från ditt livshjul för att höja din medvetenhet om dig, få perspektiv på livet och de områden som påverkar din hälsa och välmående.

Vidare kikar vi på hur dessa förhåller sig till varandra och om de är i balans med varandra. Utifrån det, upptäcker du och kan sätta mål kring de områden du kan och vill utveckla. Det öppna samtalet inspirerar till en handlingsplan för att vandra vägen mot målet/en samt ge dig verktyg att ta med dig - där andetaget och yogan, två otroligt verksamma verktyg, kan bli en del av ditt liv på ett enkelt sätt..

Medtag gärna penna