Främjande av hållbarhet

I vår strävan att främja hållbarhet och stödja de globala målen, strävar vi som eventföretag efter att integrera en holistisk och ansvarsfull approach i varje aspekt av vårt arbete.

Vi inser att varje individ inom vårt team har en roll att spela när det kommer till att främja hållbarhet. Vi uppmuntrar och stöder våra medarbetare i att reflektera över sitt personliga ansvar och sina handlingar för att minska sin miljöpåverkan både på och utanför arbetsplatsen. Genom att vara medvetna om våra egna handlingar strävar vi efter att vara föregångare för hållbart beteende och att inspirera andra att följa efter.

Yoga är inte bara en fysisk träning utan också en mental och spirituell disciplin som främjar välbefinnande och medvetenhet. Genom regelbunden praktik av yoga får man inte bara stärka kroppen utan också sinnet. Genom att stilla tankarna och fokusera på andningen öppnar yoga upp möjligheten att utforska våra tankemönster och beteenden på ett djupare sätt.

Genom att praktisera yoga får man ofta tid för reflektion och självinsikt. Denna meditativa stund på mattan ger en möjlighet att ifrågasätta och utmana våra vanor och beteenden. Genom att bli medvetna om våra reaktioner och mönster i yogaövningarna kan vi överföra denna medvetenhet till vårt vardagliga liv.

När vi blir mer medvetna om våra tankar och handlingar i yogapraktiken, överförs denna medvetenhet till våra val i vardagen. Vi blir mer medvetna om hur våra val påverkar oss själva, vår omgivning och planeten. Detta leder till att vi gör mer medvetna val som främjar hållbarhet och välbefinnande, både för oss själva och för vår omgivning.

På så sätt kan yoga ses som en kraftfull verktyg för personlig utveckling och förändring. Genom att träna sin mentala hälsa och ifrågasätta sina beteenden blir individen mer kapabel att göra medvetna val som är i linje med sina värderingar och som främjar en hållbar livsstil.

På våra evenemang strävar vi efter att integrera dessa insikter genom att erbjuda yogapass och mindfulness-sessioner. Genom att främja yoga och medvetenhet strävar vi efter att inspirera och stödja våra deltagare att göra medvetna val för en mer hållbar och balanserad livsstil.

Vi prioriterar användningen av hållbara material i alla våra evenemang. Detta inkluderar att välja återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara produkter och material så långt det är möjligt. Genom att minska vår användning av engångsartiklar och istället välja återanvändbara alternativ, strävar vi efter att minska vår koldioxidavtryck och vår påverkan på miljön.

Vi väljer noggrant våra samarbetspartners och leverantörer med hänsyn till deras hållbarhetspraxis och engagemang för att främja en mer hållbar framtid. Genom att arbeta med partners som delar våra värderingar och mål, kan vi säkerställa att våra evenemang genomförs med minsta möjliga negativ påverkan på miljön och samhället.

Vi ställer tydliga krav på alla utställare och deltagare i våra evenemang att visa upp sina hållbarhetsinsatser och åtaganden. Genom att göra detta vill vi skapa en plattform där hållbarhetsfrågor lyfts fram och där deltagarna uppmanas att aktivt delta i arbetet för en mer hållbar värld.

Genom att integrera dessa principer och strategier i vårt dagliga arbete strävar vi efter att göra en positiv skillnad och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi tror på kraften hos gemensamt engagemang och samarbete för att skapa en mer hållbar och inkluderande framtid för alla.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2019yogagames_sthlm-954-1024x684.jpg

Andreas Hector & David Lejonroth, Yoga Games